AdCore

AdCore är en webbtjänst som hanterar personärenden, jobbmatchning, jobbväxling, personalekonomiska beräkningar och statistik.

Jag fick i uppdrag av Medarbetarcentrum att utveckla AdCore. Jag valde att bygga tjänsten med Ruby on Rails och JavaScript.